kontakt: kursy@e-pulsar.com      więcej: biuro@e-pulsar.com

Kursy specjalistyczne e-Pulsar

Kalkulacje i koszty

Techniczny koszt wytworzenia

W kursie zaprezentowane zostały metody wprowadzania cen TKW jak i sposoby ich powstawania. Zwrócono uwagę na karty warunków technicznych wraz z ich atrybutami będącymi źródłem do przeprowadzenia kalkulacji w systemie PULSAR. Pokazano jak zdefiniować koszty jednostkowe pełniące funkcję pomocniczą w procesie tworzenia kalkulacji będące wielkościami narzutów, różnorakich stawek itp. Przedstawiona została pełna ścieżka postępowania podczas tworzenia kalkulacji wstępnej produktu oraz jak szybko nawigować do kalkulacji półproduktów oraz karty WT produktu. Na koniec przedstawione zostały metody prowadzące do wyznaczenia minimalnej ceny sprzedaży - określenie parametrów takich jak współczynniki gatunkowości czy bonifikaty itp.

Koszty i kalkulacje

W kursie przedstawiono metody rzeczywistego rozliczenia kosztów w systemie PULSAR na podstawie danych o wielkości produkcji oraz danych o globalnych kosztach składników. Przedstawiono metodę obliczeń opartą na wskaźniku względem kosztu planowanego produktów. Pokazano jak powstaje hierarchia kosztów w systemie oraz przedstawiono jak w oparciu o operacje księgowe zdefiniować wyliczenia kwot globalnych takiej struktury. Przedstawione zostały kroki postępowania w celu wyznaczenia kalkulacji rzeczywistych produktów we wskazanym okresie rozliczeniowym oraz omówiono sposoby nawigacji po formularzu kalkulacji rzeczywistych. Na koniec omówiona została wycena bilansowa oraz przybliżona metoda ostrożnej wyceny produktów na koniec roku rozliczeniowego.


Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt i realizacja online24.pl
zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.