kontakt: kursy@e-pulsar.com      więcej: biuro@e-pulsar.com

Kursy specjalistyczne e-Pulsar

Kadry i płace

Kadry

Moduły kadrowy oraz RCP, którym poświęcony jest niniejszy kurs, są elementami systemu Kadrowo-Płacowego Pulsar. Są one silnie ze sobą sprzężone.

W ramach bieżącego kursu przybliżone zostaną funkcjonalności systemu w zakresie:

 • wielofirmowości, tzn. obsługi wielu spółek wchodzących w skład jednej grupy kapitałowej;
 • rejestracji pracowników; 
 • rejestracji umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
 • ewidencji odbytych przez pracowników szkoleń oraz badań lekarskich; 
 • rejestracji danych na temat rodziny pracownika; 
 • rejestracji danych o odbytej służbie wojskowej, ukończonych szkołach oraz kursach i nabytych kwalifikacjach; 
 • ewidencji historii zatrudnienia w bieżącej strukturze holdingowej oraz zewnętrznych zakładach pracy;
 • generowania oraz aktualizacji kalendarzy czasu pracy; 
 • rejestrowania absencji pracowników; 
 • rejestrowania przepracowanych przez pracowników nadgodzin; 
 • rejestrowania wymiarów urlopów; 
 • eksportu danych do modułu płacowego; 
 • usprawniania dostępu do danych dzięki wykorzystaniu licznych słowników bazy danych; 
 • wykonywania licznych analiz stanu zatrudnienia w zależności od zadanych parametrów w trybie rzeczywistym, jak również poprzez rozbudowane raportowanie.

Płace

Moduł płacowy jest jednym z elementów zintegrowanego systemu Pulsar. Jest on silnie sprzężony z modułem Rejestracji Czasu Pracy (RCP), Kadry czy system FK. Podobnie jak w innych modułach dane wprowadzone do systemu można wprowadzać, kasować, filtrować tworzyć raporty oraz generalnie wykonywać wszystkie operacje na danych, jednak w przypadku modułu płacowego jego głównym zadaniem jest wyliczanie płac pracowników oraz dostarczanie danych do innych modułów systemu Pulsar oraz do systemów zewnętrznych takich jak Program Płatnika czy systemy bankowe

Podstawowe zadania płac

 • Automatyczne wyliczanie wynagrodzeń, składek, potrąceń, podatków oraz innych składników wynagrodzeń pracownika 
 • Drukowanie PIT-ów pracowniczych i zakładowych 
 • Przekazywanie danych do Programu Płatnika 
 • Drukowanie wszelkiego rodzaju zestawień i analiz włącznie z drukami wymaganymi przez US, GUS, ZUS i inne.
 • Automatyczne dekretacja danych dotyczących wynagrodzeń do modułu finansowo-księgowego oraz analizy składników wypłat 
 • Możliwość generowania paczek danych związanych z przelewami wynagrodzeń na odpowiednie konta bankowe pracowników


Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt i realizacja online24.pl
zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.