kontakt: kursy@e-pulsar.com      więcej: biuro@e-pulsar.com

Kursy specjalistyczne e-Pulsar

Technologia i Produkcja

Magazyny Wirtualne

W tym kursie zostanie przedstawiona ogólna charakterystyka zagadnienia dotyczącego obrotu surowca na wydziałach produkcyjnych. Opisane zostaną magazyny wirtualne, przy pomocy których ewidencjonowane są przychody i rozchody surowców zużywanych w procesach produkcyjnych. Szczególny nacisk płożony zostanie na mechanizm odpowiedzialny za wyliczenia zużyć i generowanie rozchodów

Konfiguracja systemu Pulsar

Celem niniejszego kursu jest zapoznanie użytkownika z szeroko pojętym zagadnieniem konfiguracji systemu Pulsar. Konfiguracja systemu Pulsar realizowana jest przez szereg słowników systemowych, których uzupełnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania więszkośći modułów systemu. Ponadto, zastosowanie słowników pozwala ujednolicić informacje prezentowane w poszczególnych modułach systemu. W kolejnych punktach niniejszego kursu zaprezentowane zostaną najważniejsze słowniki systemu Pulsar oraz sposób ich obsługi.

Technologia

Celem kursu jest przedstawienie metodologii zapisu wiedzy technologicznej w słownikach zintegrowanego systemu Pulsar. W pierwszej części kursu omówiony zostanie katalog podstawowy produktów czyli słownik całego asortymentu występującego w przedsiębiorstwie. Opisanych zostanie szereg właściwości produktu pozwalających na prowadzenie sprawnej gospodarki magazynowej, logistyki sprzedaży, logistyki zaopatrzenia. W drugiej części omówiona zostanie metodologia zapisu wiedzy czysto technologicznej. Składać się na nią będą: zużycia surowcowo - półproduktowe, reżimy technologiczne (szczegółowy opis wykonywanych operacji, nastaw maszyn i parametrów), dodatkowe receptury na zużycia materiałów pomocniczych i mediów.

Planowanie

Kurs poświęcony jest zagadnieniu planowania w przedsiębiorstwie. Swym zakresem obejmuje:
- Planowanie sprzedaży - kreowanie planów sprzedaży w oparciu o zamówienia (grupowanie zamówień) oraz katalog podstawowy produktów.
- Planowanie produkcji - generowanie planów produkcji na podstawie planów sprzedaży, zapotrzebowanie materiałowe, obłożenie maszyn i gniazd roboczych, generowanie dokumentów do systemu logistyki zaopatrzenia.
- Harmonogramowanie produkcji - tworzenie harmonogramu głównego produkcji, aktywne wykresy Gantta, analizy porównawcze harmonogramu i rzeczywistej produkcji na podstawie rejestracji procesów.

Dokumenty produkcyjne

W tym kursie zostanie przedstawiona charakterystyka zagadnienia dotyczącego dokumentów produkcyjnych. Informacje zapisane na dokumentach produkcyjnych są podstawowym źródłem dla uzyskiwania danych z modułów produkcyjnych systemu. Dokumenty produkcyjne są charakterystyczne dla danej branży produkcyjnej i nie da się ich przedstawić w sposób ogólny, dlatego kurs ten opierał się będzie na dokumentach produkcyjnych wykorzystywanych w branży włókienniczej.

Rejestracja procesów produkcyjnych

Celem kursu jest przedstawienie metodologii rejestracji procesów produkcyjnych. Omówiony zostanie sposób rejestracji:

  • operacji technologicznych i czasu ich trwania (zastosowanie czytnika kodów kreskowych)
  • osób biorących udział w procesie 
  • zużyć surowców, półproduktów, mediów (recepty produkcyjne)
  • stanów liczników urządzeń.

Opisane zostaną również analizy wynikające z rejestracji procesów a więc:

  • Okresowe raporty produkcji
  • Czas wykorzystania maszyn i gniazd roboczych
  • Zestawienie z harmonogramem na wykresie Gantta.

 

 

 

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt i realizacja online24.pl
zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.